Podpora uporabnikom

Registracija uporabnika

Postopek registracije uporabnika v informacijski sistem MPV z uporabo sistema REKONO za centralno upravljanje identitet

V informacijskem sistemu monitoringa pitne vode želimo z uvedbo centralne prijave s sistemom REKONO doseči, da končni uporabnik uporablja le en račun, s katerim se zagotovi avtentikacija v različne aplikacije na povsem enoten način in brez dodatne programske opreme. Sistem avtentikacije se izvaja na varen način na centralnem avtentikacijskem strežniku z uporabo varnih večfaktorskih avtentikacijskih mehanizmov: z digitalnim potrdilom, enkratnim geslom na mobilnem telefonu v obliki SMS, enkratnim geslom v mobilni aplikaciji zaščiteni s PIN-om... Račun, ustvarjen v sistemu REKONO, lahko uporabnik uporablja tudi pri drugih ponudnikih storitev. Več o sistemu REKONO najdete na https://www.rekono.si.

Za uporabo prijavnih mehanizmov Rekono v informacijskem sistemu monitoringa pitne vode je ob prvi prijavi potrebno izvesti aktivacijo uporabnika.

Postopek registracije uporabnika v informacijski sistem MPV z uporabo sistema REKONO:

  1. Po prejemu aktivacijske kode se z vašim brskalnikom povežite na sledečo povezavo: https://is.mpv.si/ V polje "Aktivacijska koda" vpišite kodo, ki ste jo prejeli v pozdravni elektronski pošti.
  2. V primeru, da še nimate REKONO računa, kliknite gumb REGISTRACIJA in sledite navodilom (namig: priporočamo uporabo aplikacije OSI OnePass za generiranje enkratnih gesel). V primeru, da že imate REKONO račun se prijavite in nadaljujte z naslednjo točko.
  3. Po uspešni prijavi v sistem za aktivacijo uporabnika v MPV, vpišite aktivacijsko kodo, ki ste jo prejeli po elektronski pošti in kliknite gumb »Potrditev aktivacijske kode«.
  4. Po uspešni potrditvi, se prijavite v željeno aplikacijo:

Navodila za dodajanje avtentikacijskih mehanizmov in upravljanje z uporabniškim računom najdete na naslednji povezavi: https://www.rekono.si/?page_id=1072

Storitve podpore v informacijskem sistemu
Monitoringa pitne vode

Z uvedbo prijavnih mehanizmov REKONO je uporabnikom informacijskega sistema Monitoringa pitne vode na voljo dodatna storitev podpore v zvezi s kreiranjem in upravljanjem računa Rekono. Torej se v primeru težav pri kreiranju računa Rekono obračate na support@rekono.si

V primeru težav pri aktivaciji uporabnika (ekranska slika v nadaljevanju) pa sporočilo naslovite na podpora@mpv.si

Za vse ostale storitve podpore uporabnikom informacijskega sistema v zvezi z delovanjem aplikacije, zahtevah po spremembam v registrih in podobno, pa je na voljo podpora na podpora@mpv.si