Notranji nadzor sistemov za oskrbo s pitno vodo v letu 2013

Upravljavci oddajo letno poročilo o opravljenem notranjem nadzoru v spletno aplikacijo.

Od 1.1.2014 upravljavci oddajo letno poročilo o opravljenem notranjem nadzoru za leto 2013 v spletno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: www.npv.si (notranji nadzor). Rok za oddajo podatkov je 31.marec 2014.